Alle verwijderde tweets van politici

Eddy van Hijum (cda) tweette :

Mooi om namens het wereldlijk gezag van de getuige te mogen zijn van de wijding van Bernd Wallet tot aartsbisschop van de oud-katholieke kerk, in de Lebuïnuskerk te Deventer.