Alle verwijderde tweets van politici

Eddy van Hijum (cda) tweette :

Zou de Europese Commissie haar pijlen niet beter kunnen richten op de inconsistentie van Polen - het Parlement heeft de betreffende Europese Verdragen zelf geratificeerd - in plaats van de nationale souvereiniteit te betwisten?