Alle verwijderde tweets van politici

Tweede Kamerlid ChristenUnie | Sociale Zaken | Jeugdzorg | Buitenlandse Zaken | Asiel & Migratie | Koninkrijksrelaties en Digitale Zaken

Dit kan een incomplete lijst zijn. Als je denkt dat we iemand missen, stuur ons de naam, land/provincie, politieke partij en positie die ze hebben of waar ze kandidaat voor zijn en uiteraard het Twitter account. Bedankt!

Don Ceder (Kandidaat christenunie) tweette :

1 op de 7 christenen wereldwijd wordt inmiddels vervolgd. 360 miljoen gelovigen kunnen niet vrij hun geloof belijden. Het blijft belangrijk om op te komen voor geloofsvrijheid en daarom heb ik met @RenePetersOss, @keesvdstaaij, @djeppink en @PieterOmtzigt Kamervragen ingediend. twitter.com/opendoorsnl/st…

Don Ceder (Kandidaat christenunie) retweette @MinBijleveld :

RT @MinBijleveld: Defensie breidt de steun uit naar 300 man in heel Limburg. We springen bij om het leed onder de inwoners zo beperkt mogelijk te houden. #wateroverlast @vr_ln @VRZuidLimburg defensie.nl/actueel/nieuws…

Don Ceder (Kandidaat christenunie) tweette :
Don Ceder (Kandidaat christenunie) beantwoordde @DonCeder :

T.a.v. een rechtvaardige overheid: - Er komen wettelijke hardheidsclausules om af te wijken van de regels wanneer nodig - Constitutionele toetsing wordt mogelijk gemaakt - Er komt meer geld voor de sociale advocatuur - Er komt een algoritmewet die toetst op transparantie (4/6)

Don Ceder (Kandidaat christenunie) beantwoordde @DonCeder :

T.a.v. Bestaanszekerheid: - Bijverdiengrenzen in de Participatiewet worden verruimd. - Er komt een maximum voor verhogingen, rente- en incassokosten - Aantal beschutte werkplekken wordt uitgebreid. - Basisbeurs komt terug voor studenten - Schuldsaneringstraject wordt korter (3/6)

Don Ceder (Kandidaat christenunie) beantwoordde @DonCeder :

T.a.v. Bestaanszekerheid: - Minimumloon wordt verhoogd (met koppeling bijstandsuitkering) - Kostendelersnorm wordt afgeschaft tot 27 jaar - Er komt een rijke schooldag in kwetsbare wijken - Verhuurdersheffing wordt afgeschaft - Sociale huur wordt verlaagd (2/6)

Don Ceder (Kandidaat christenunie) beantwoordde @DonCeder :

Nu de uitvoering. Uiteraard zijn er ook punten waar we onze idealen niet hebben kunnen verwezenlijken. We zullen ons als gedreven fractie dagelijks inzetten om het verschil te maken. Op hoop van zegen. Hier kunt u meer lezen over het akkoord: christenunie.nl/coalitieakkoord (6/6)

Don Ceder (Kandidaat christenunie) beantwoordde @DonCeder :

T.a.v. migratie en internationale samenwerking: - Nationale IMVO-wetgeving wordt ingevoerd - Bijdrage ontwikkelingssamenwerking wordt verhoogd - De LVV’s krijgen landelijke dekking - We onderzoeken hoe kinderrechten in migratiebeleid beter kunnen worden gewaarborgd (5/6)

Don Ceder (Kandidaat christenunie) tweette :

Het coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' is vandaag gepresenteerd. Veel dank aan @gertjansegers en Carola voor de tomeloze inzet aan de onderhandelingstafel. Een draadje over onderdelen waar ik persoonlijk als woordvoerder erg blij van word: (1/6)

Don Ceder (Kandidaat christenunie) retweette @Consumentenbond :

RT @Consumentenbond: "Maakt u zich grote zorgen dat kinderen op sommige sociale media niet de klant maar het product zijn, waaraan door advertenties geld wordt verdiend" een terechte vraag van @DonCeder n.a.v. ons onderzoek 'sociale media ongeschikt voor kinderen': consumentenbond.nl/kind-online/ki… https://t.co/rdDLxrTfA2