Alle verwijderde tweets van politici

Karina Adsbøl (denmark) tweette :

Blot fordi man er gammel, skal man ikke fratages sin selvbestemmelsesret, man skal have ret til at vælge selv, det er trods alt deres egen bolig #dkpol