Alle verwijderde tweets van politici

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft 29-10-2021 de memorie van antwoord over wetsvoorstel Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit en bespreekt 5-10-2021 de nadere procedure. ➡️eerstekamer.nl/behandeling/20…